RINKELING
 
 
 
Boekenjuf  
 
 
 
_______________________________________________________________________
 
Vrijdag 21 februari 2020
Boekenles 3L: Er zit een schat verborgen in jezelf
 
Dit verhaal gaat over een schat, die je overal kunt vinden : zowel hier als daar, zowel vroeger als nu.
Een schat zo rijk als het leven zelf, die toont hoe het zijn of worden kan en hoe het beter kan.
Een schat die verborgen is maar die je makkelijk kunt vinden in jezelf.
 
In elke klas zijn er al wel eens kleine ruzies, kleine pesterijen, kleine 'strubbelingen'.
Tijdens de week tegen pesten past dit boek dus heel goed.
Er werd eerst stil gestaan bij wat die schat zou kunnen zijn en wie de figuurtjes zouden zijn.
Er kwamen heel wat mogelijkheden aan bod:
de schat was volgens sommigen je hart, volgens anderen je ademhaling, volgens nog anderen vriendschap, …
Het verhaal werd voorgelezen en elke leerling kreeg een mannetje met vlekken. Telkens wanneer een figuurtje voorgesteld werk kleurden ze 1 vlek in de kleur van het voorgestelde mannetje.
En dan was er Mispunt.
Die zorgde ervoor dat er ruzie kwam, schold de anderen uit, maakte ze verdrietig of juist heel kwaad tot hij alleen kwam te staan en tot inzicht kwam.
Hoe alles opgelost zou kunnen worden werd besproken en Mispunt zag zijn fouten in.
De leerlingen konden op een blanco mannetje tekenen hoe zij zich voelen bij ruzie.
Er werd ook nagedacht wat verschillende vlekken samen zou vormen.
Dit werd vrij snel gezien: een hart.
Wanneer we samen groep vormen, opkomen voor elkaar, niemand uitsluiten,… vormen we samen het hart van de klas en voelt iedereen zich goed.
Hieraan gaat zeker nog verder aandacht aan gegeven worden.
De schat die verborgen zit in jezelf moet je dus niet langer verborgen houden!
 
_________________________________________________________________________
 
Vrijdag 14 februari 2020
Boekenles 4L: Symbolen in de bib
 
Na het wegwijs maken in de bib voor de kinderen van het tweede leerjaar, wilde ik de leerlingen van het vierde leerjaar kennis laten maken met de symbolen die gebruikt worden in de bib.
Elke leerling kreeg een kaartje met ofwel een symbool op, of enkele letters op of 1 enkele letter op.
Ze stelden hun groep samen a.d.h.v. dezelfde kaartjes en zochten de betekenis hiervan door er met elkaar over in discussie te gaan.
Nadien konden ze in de bib op zoek gaan naar hun symbool en opnieuw probeerden ze te verklaren wat dit nu juist te betekenen had.
Sommige groepjes hadden dit snel door:
A = boeken voor jongste lezers (6 tot 8 jaar)
B = boeken voor oudere lezers (8 tot 12 jaar)
C = boeken boven de 12 jaar
Maar dan…
ROWL   of   GRIF   of    HEED
wat wil dat zeggen?
Dit was iets moeilijker om te ontdekken maar uiteindelijk lukte het toch.
Dit zijn de eerste 4 letters van de auteurs hun familienaam om de boeken goed te kunnen sorteren en ordenen in de bib maar ook om te zoeken als je boeken van die bepaalde auteur zoekt.
Dan waren er ook enkele symbolen zoals:
  of   
Wat willen deze symbolen zeggen?
Ook deze zoektocht was niet even gemakkelijk maar werd uiteindelijk gevonden.
Het makkelijk lezen is voor kinderen die het wat moeilijker hebben om te lezen of die dyslexie hebben.
De mijter is slechts 1 voorbeeld, maar zo weet je dat het boek over de Sint gaat. 
Er zijn natuurlijk ook nog detective verhalen waar een mannetje met een vergrootglas op staat, enz… Dit werd allemaal ontdekt.
Als afsluiter werd er nog kennis gemaakt met de boekenbeesten.
Ook zij geven de genres van de boeken aan. 
Deze werden ook in de bib opgehangen, en voor zij die deze niet kennen: hieronder vind je ze terug:
 
_____________________________________________________________________________
 
Vrijdag 7 februari 2020
Boekenles 2L: Wegwijs in de bib
 
Waar staan welke boeken? Dat is handig om te weten wanneer je boeken wil kiezen…
Ook al zijn ze al geregeld naar de bib geweest, toch is de zoektocht vaak nog moeilijk.
Daarom dat ik de kinderen van het tweede leerjaar hier een beetje wilde bij helpen.
Bij het binnenkomen kreeg iedereen een kaartje met een boek in verschillende kleuren op. Ook stond erbij over welk boek het ging.
Daarna moesten ze in de bib op zoek gaan naar de plaats waar deze boeken te vinden waren.
Voor sommigen ging het zoeken heel snel, anderen hadden wat hulp nodig.
Wanneer ze de plaats gevonden hadden moesten ze de boeken bestuderen.
Hierbij kregen ze enkele vragen:

Wat staat er op het boek?

Wat staat er in het boek?

Waarom past dit boek bij jouw kaartje?

Wat vind je leuk aan het boek?

Waarom zouden anderen ook zo’n boek moeten lezen?

Waar kunnen de anderen jullie boek vinden in de bib?

Hoe kunnen we dat duidelijk maken waar welke boeken staan?

Elk groepje stelde nadien hun boeken voor aan de groep en vertelden hierbij goed de plaats waar ze te vinden zijn in de bib en waarom ze zeker eens bij deze boeken moeten kijken bij het volgende bib-bezoek.

De grote prenten van de verschillende boeken werden nog omhoog gehangen aan de rekken waar ze te vinden zijn zodat iedereen zijn weg kan vinden in de boeken en de bib.

______________________________________________________________________________
 
Vrijdag 10 januari 2020
Boekenles 1K: Ik wil groot zijn
 
 

De kleine prinses besluit om groot te willen worden. Maar hoe moet dat eigenlijk? Ze loopt van de één naar de ander en al snel komt ze vingers te kort. Ze moet zoveel. Dan ziet ze de kleine prins en die, die heeft de perfecte oplossing!

Wie van de kleuters van de eerste kleuterklas wil groot zijn? 
Wat had je gedacht? Allemaal natuurlijk!
Maar hoe doe je dat, groot worden? Hiervoor hadden de kleuters zelf heel slimme antwoorden:
– veel groenten en fruit eten.
– veel sporten.
– flink slapen.
– veel water drinken.
… en ga zo maar verder.
Slimme kleuters toch!
 Dan werd de vraag gesteld wie thuis de grootste is en wie de kleinste. Sommige kleuters vertelden dat ze niet de grootste en niet de kleinste waren maar er tussenin.
Na ons verhaal en het gesprekje mochten ze een plaats kiezen in de bib.
Ergens bij gaan staan en kijken: ben ik groter of is … groter?
Sommige kleuters gingen bij een boekenrek staan: het boekenrek was groter.
Anderen gingen bij de kleuterbakken staan: zij waren groter.
Er gingen er ook kleuters aan de keuken staan en daar was het spannend wie er groter was, wie even groot en wie groter. Veel hing hier af van de kleuters die erbij stonden…
Na deze ervaring ging ik eens polsen of ze nog wisten wat de kleine prinses allemaal moest kunnen om groot te zijn.
Konden we het nog tellen op onze vingers?
Ze hadden veel onthouden.
Word nu maar vlug allemaal groot!
___________________________________________________________________________
 
Vrijdag 20 december 2019
Boekenles 3K: De boekenfabriek
 

Uil kan prachtig vertellen en Kameleon maakt hele mooie tekeningen. Ze besluiten samen een boek te maken; een lekker boek over vliegen en mugjes. Het blijkt echter helemaal niet gemakkelijk om Hond, de baas van de boekenfabriek, over te halen om het ook uit te geven.

Hoe wordt een boek gemaakt en door wie?
Bij een boekenles wordt wel vaak de auteur en de illustrator voorgesteld, maar wie zijn dat? En hoe wordt een boek gemaakt?
Vanwaar komt het verhaal?
Via dit boek konden de kleuters dit al een beetje te weten komen. 
Maar dat dit niet zo gemakkelijk is konden ze zelf ondervinden.
In groep mochten de kleuters zelf proberen om een boek te maken. Eerst moesten ze een thema bedenken waarover het verhaal ging gaan, dan moesten ze bedenken wat er allemaal zou gebeuren en daarna moesten ze het nog in een verhaalvorm gieten. 
Maar in een boek staan er ook vaak prenten, dus moesten er ook nog tekeningen bij gemaakt worden. 
Er moest dus goed samengewerkt worden en afspraken gemaakt worden, en dit was niet eenvoudig.
Door te weinig tijd zijn de boekjes niet afgeraakt en gaan ze er in de klas aan verder werken, maar er zijn leuke verhaaltjes in de maak! 
 
____________________________________________________________________________
 
Vrijdag 13 december 2019
Boekenles 2Kb: Plotter wil een kerstcadeautje
 
 

Plotter heeft voor kerst een knuffelbeest gevraagd waar hij voor kan zorgen. Het is fijn in huis, er staat een kerstboom, mama maakt een kerstdiner, oma en opa komen! Maar onder de kerstboom… ligt geen pakje voor Plotter. ‘Vergeten…’ slikt Plotter, ‘ze zijn me vergeten’.

Wie heeft er niet graag een kerstcadeautje? Iedereen toch?
En graag 1 of meerdere? Dan moet je toch goed kunnen tellen en kunnen zie wie er meer of minder of evenveel heeft, niet?
Daarom dat we daarop gingen oefenen.
Er werden groepjes gemaakt en elk groepje kreeg een aantal pakjes. Maar niet elk groepje kreeg evenveel pakjes. Hoe kunnen we dat oplossen?
Daar mochten de kleuters zelf een oplossing voor zoeken. Eerlijk verdelen werd heel snel voorgesteld en toegepast, knap hé!
En zo werd er nog wat gespeeld met aantallen en rekentaal.
Niet altijd even gemakkelijk (of eerlijk volgens sommige kleuters) maar het is gelukt!
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 8 november 2019
Boekenles 6La+b: Vlaamse auteurskermis
 
Het opzet van deze boekenles was kennis maken met 3 Vlaamse auteurs en hun werk leren kennen in de hoop dat deze ook gelezen worden.
De 3 auteurs waren:
 
Guy Didelez                                          Marc de Bel                                              Patrick Lagrou
 
Hier werd op dezelfde manier gewerkt als bij de boekenles van Roald Dahl: dobbelsteen en opdrachten
Rood = boekopdrachten
Groen = doeopdrachten
Vraagteken = zoekopdrachten
 
Wanneer ze een opdracht tot een goed einde gebracht hebben mochten ze het fietsertje van de kleur van de auteur een plaats vooruit zetten en opnieuw met de dobbelsteen gooien.
Wanneer ze het antwoord niet gevonden hadden kregen ze een tip of hulp om het alsnog tot een goed eind te brengen.
Het werd een hele zoektocht en het ene antwoord werd al sneller gevonden dan het andere. 
Zelfs voor de begeleidende leerkrachten was het een hele opgave.
 
Gelukkig was er toch een leerling die een boek van de voorgestelde auteurs uitleende nadien.
______________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 25 oktober 2019
Boekenles 3L: B.I.B. Boekenbende in de bib
 
 

                                                           Op zolder heeft Fien een schat ontdekt. Dozen vol boeken. En daar wil ze een bibliotheek mee starten. Samen met haar beste vrienden Lars, Lilly, Rik en Stef.                                                                                               Maar hoe begin je daaraan? Hoe werkt een bibliotheek? Wat heb je allemaal nodig om een bib op te starten? Kan je er enkel boeken lenen? En hoe vind je er het boek dat jij zoekt?                  Fien en haar vrienden gaan in de bib op onderzoek uit.‚Äč

Elk kind kreeg een personage uit het boek, dezelfde personages vormden een groep.

Per groepje kregen ze de identiteitsfiche van hun personage en deze werden besproken. 

De auteur en illustrator werden voorgesteld en het eerste hoofdstuk werd voorgelezen. Hierna probeerden ze meer over de verschillende personages te weten te komen door elkaar vragen te stellen en zo te weten te komen wie welk personage had en wat de eigenschappen zijn. De juf helpt hierbij door de vragen te sturen zoals: ‘wat leest hij/zij?’ ‘waar houdt hij/zij van?’,…

Elk groepje kreeg een tip uit het boek. Daarna zochten ze op bij welk hoofdstuk deze tip hoort. Ze bespraken de tips en keken of ze deze herkennen of kennen van het bib-bezoek met de school of met de ouders.

De tips werden aan de andere groepjes voorgesteld en hun bedenkingen werden hierbij verwoord. Andere groepjes kregen de mogelijkheid om hierop te reageren.

Wat wel en niet mag met boeken van de bibliotheek of van de school (ook uit het boek) werd besproken, deze werden aangevuld met de ideeën van de kinderen zelf.

Deze ‘wel en niet’ werd visueel gemaakt om in de bib op te hangen. 

Hopelijk kijken alle andere bezoekers van de bib deze tips ook zodat het bib-bezoek vlot verloopt.
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 18 oktober 2019
Boekenles 4L: Roald Dahl
 
 
Opnieuw was het de bedoeling om kennis te maken met een auteur en niet zozeer met een boek.
Om dit te doen moesten ze met een dobbelsteen gooien:
 
Bij rood namen ze een doevraag
Bij groen namen ze een boekvraag 
Bij een vraagteken namen ze een zoekvraag
 
De antwoorden konden ze gaan zoeken in de boeken van Roald Dahl zelf, op een infobord of op internet.
Wanneer ze de antwoorden gevonden hadden kwamen ze bij de juf en vertelden wat ze gevonden hadden.
Was het antwoord juist kregen ze een puzzelstuk en gooiden ze opnieuw met de dobbelsteen voor een nieuwe opdracht.
Was het antwoord fout dan kregen ze een tip om toch nog het antwoord te vinden.
 
Er werd volop gezocht en ontdekt.
Als slot konden ze nog boeken uitlenen in de hoop dat er toch enkelen boeken van Roald Dahl zouden kiezen met als doel dat ze even grote fan zouden worden als ikzelf.
Dus hebben jullie kinderen even geen inspiratie om een boek te lezen: stel Roald Dahl voor, succes verzekerd.
 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 11 oktober 2019
Boekenles 2L: Hoe kies ik een boek?
 
Ook deze keer werd er niet gestart vanuit een boek maar vanuit verschillende boeken vanuit de bib.
De kinderen mochten elk een boek kiezen uit de bib in 20 tellen, dit moest dus snel gaan.
Daarna kwamen ze met  het boek in de kring zitten en zochten de leerlingen die ongeveer hetzelfde boek genomen hadden om een groep mee te vormen.
Elke groep beantwoorde volgende vragen:
 • Wat zie je op de voorkant van jullie boek?
 • Staat bij iedereen hetzelfde? Wat is hetzelfde, wat is anders?
 • Wat staat er op de achterkant van jullie boek?
 • Vergelijk wat er staat met de anderen van je groep. Wat is hetzelfde, wat is anders?
 • Welk boek van jullie groepje ziet er het leukst uit om te lezen na jullie vergelijking?
Het boek dat er het leukst uitzag werd aan de klas voorgesteld met het waarom en hoe ze dit beslist hebben.
Hieruit bleek dat een boek kiezen niet zo gemakkelijk is, daarom werd er hen een trucje aangeleerd in de vorm van een miniboekje.
Dit is het trucje: je hebt 5 stappen nodig om een boek te kiezen:
 
  1. Ik bekijk kaft van het boek
Ziet het boek er leuk uit? Krijg ik zin om het te lezen?
2. Ik lees de titel
Ziet het boek er leuk uit? Krijg ik zin om het te lezen?
3.  Ik lees de achterkant van het boek
Ziet het boek er leuk uit? Krijg ik zin om het te lezen?
4. Ik kijk in het boek: is het met prenten, zonder prenten, zijn het grote of kleine letters…
Ziet het boek er leuk uit? Krijg ik zin om het te lezen?
5. Ik doe de vijf-vingertest:

– Lees een bladzijde uit het boek.

– Al de woorden die moeilijk zijn om te lezen tel je op vingers.

– Telde je  minder dan vijf vingers? Probeer dan het boek te lezen!

– Telde je meer dan vijf vingers? Het boek zal waarschijnlijk te moeilijk zijn. Kies een ander boek en doe de test nog eens.

Het miniboekje werd in hun boekenzak gestopt. Hopelijk gebruiken ze de stappen om de volgende keren een boek te kiezen.

 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 4 oktober 2019
Boekenles 5L: David Walliams
 
.
 
Deze keer werd er niet vanuit een boek gewerkt maar werd er gekeken naar de auteur van kinderboeken.
Er werd naar de favoriete boeken gevraagd en of ze de auteurs ervan ook kennen.
Bij sommigen was dit het geval, bij anderen niet.
Dan werd de link naar David Walliams gelegd, er was slechts 1 leerling die hem kende van zijn boeken.
In groep kregen de leerlingen een blad met allerlei vragen op i.v.m. David Walliams. 
Ze konden via i-pads en via de boeken in de bib de antwoorden op de vragen te weten komen.
Wanneer ze (zo goed als) alles gevonden hadden konden ze de antwoorden met elkaar vergelijken.
Als klap op de vuurpijl konden ze boeken uitlenen.
Mijn hoop was dat ze boeken van David Walliams zouden uitlenen zodat ze er ook fan van worden zoals ik.
En gelukkig hebben sommigen dit dan ook gedaan.
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 27 september 2019
Boekenles 1K: Wito en Jasmien: Appels en wormen
 
 

Wito en Jasmien zijn twee kleuters uit dezelfde klas. Hun belevenissen zijn grappig en voor alle kleuters herkenbaar.  Wanneer iemand appels uit de tuin meebrengt is iedereen enthousiast, tot er een worm uit een appel kruipt…

Wie zou nu graag een appel met een worm eten? 
Die vraag werd ook aan de kleuters gesteld. Sommige kleuters waren heel stoer en zouden dat wel willen doen, anderen zagen dit minder zitten.
Velen wisten wel hoe het kwam dat er wormen in de appels zitten, omdat ze niet bespoten worden. Slim hé!
Daarna werd er een spel gespeeld.
In de bib waren verschillende appels en wormen verstopt die de kleuters mochten gaan zoeken. Er waren twee soorten appels en twee soorten wormen.
De kleuters moesten zelf de verschillen ontdekken en verwoorden.
Daarna gingen ze in groep (per soort een groep) gaan rangschikken. Hoe dat mochten ze zelf ontdekken: van klein naar groot of van groot naar klein of… waren er misschien nog andere mogelijkheden die wij niet zagen?
Wanneer ze klaar waren mochten ze bij elkaar eens gaan kijken en konden ze aan elkaar vertellen hoe ze hun appels of wormen gelegd hadden.
Daarna werd er nog een tocht gedaan in de bib waarbij ze de weg van klein naar groot of van groot naar klein moesten volgen. Dit was niet voor iedereen even gemakkelijk.
 
Ik ben eens benieuwd of ze de volgende keer, wanneer ze een appel gingen eten, hoeveel kleuters erop gelet hebben of er een worm te vinden was…
 
____________________________________________________________________________________________________________________________
 
Vrijdag 20 september 2019
Boekenles 3K: Sam wil een huisdier
 
 
Sam wil dolgraag een huisdier. Zijn ouders willen er eerst over nadenken. Uiteindelijk mag hij een pup kiezen. Maar Sam wil geen hond. Hij wil een rustig dier dat steeds in zijn buurt blijft.
 
De derde kleuterklas mocht de spits afbijten met een boekenles in de schoolbib!
Omdat er in de klas rond huisdieren gewerkt werd was dit boek een perfecte aansluiter bij hun thema.
Het boek werd voorgesteld en er werd kort over verteld om daarna een spel te spelen.
De kleuters moesten antwoorden op enkele vragen en op de plaats gaan staan waar hun antwoord (huisdier) omhoog hing in de bib.
Volgende vragen kwamen aan bod:
 • Welk huisdier uit het boek vind je het leukst?
 • Welk huisdier uit het boek wil je zeker niet?
 • Welk huisdier uit het boek denk je dat het meeste kost?
 • Welk huisdier uit het boek heeft het meeste verzorging nodig?
 • Welk huisdier uit het boek is het liefst?

Telkens wanneer ze een antwoord gegeven hadden kregen ze per aantal kleuters die bij het huisdier stonden, blokjes. Deze werden op elkaar gestapeld en bleven bij het huisdier staan.

Zo ging het bij elke vraag. Achteraf konden er grafieken gemaakt worden om te kijken welk dier bij welke vraag het best scoorde. Jammer genoeg was er niet genoeg tijd meer om dit in de bib te doen, maar juf Eva heeft alles meegedaan naar de klas en daar werden de grafieken afgewerkt.

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
 
Schoolbibliotheek

Vanaf dit schooljaar is het beheer van de bibliotheek volledig in de handen van de school gegeven. Deze zal dan ook enkel opengesteld worden tijdens de schooluren en voor de schoolkinderen.

Maar ik ben heel fier dat ik deze mag uitbaten en ook de boekenlessen zullen hier doorgaan. 

Om jullie toch een beeld te geven van hoe onze 'nieuwe' bib eruit ziet, hieronder enkele foto's van zowel een lege bib als die van een eerste uitleen.

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

september – juni 2019-2020

Afbeeldingsresultaat voor kwartiermakers willewete

Onze school doet dit jaar opnieuw mee aan het leesproject kwartiermakers. Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar krijgen elke schooldag een kwartier de tijd om vrij te lezen. In het eerste leerjaar start dit uiteraard met voorlezen. Pas wanneer de kinderen zelf kunnen lezen start het echte kwartierlezen voor hen.

Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten.

Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is van cruciaal belang.

Ondersteun je onze school met kwartiermakers? Lees dan ook thuis elke dag een kwartier met je kind!

Gouden tips:

 • Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gratis boeken lenen en zo een persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen.
 • Kies boeken die passen bij de interesses van je kind.
 • Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen. Kinderen worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg.
 • Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van boekenpraatjes.
 • Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk. Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant.
 • Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in huis liggen.
 • Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan.
 • Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan. Lezen is een rustgevende activiteit om een drukke dag mee af te ronden.
 • Koop af en toe een boek voor je kind.